CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - 24HVisa

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

I.Mục đích và phạm vi thu thập Công ty có thể Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn với các mục đích khác nhau, cụ thể

1. Xác nhận danh tính của bạn, tính chính xác của dữ liệu, thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập được;
2. Thực hiện các chức năng và hoạt động liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như: cung cấp và duy trì việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, các hoạt động tiếp thị hoặc các hoạt động có liên quan khác;
3. Quản lý, giám sát, kiểm soát toàn bộ quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc xác minh, rà soát, đánh giá và giải quyết khiếu nại, tranh chấp có liên quan (nếu có);
4. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng, ví dụ như liên lạc với bạn, đặc biệt là về các chương trình, chính sách của sản phẩm, dịch vụ liên quan, về hợp đồng dịch vụ của bạn và cập nhật những thay đổi của bạn, hướng dẫn hoặc trả lời các câu hỏi của bạn v.v;
5. Thanh toán hoặc nhận các khoản thanh toán; thu hồi các khoản nợ liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi;
6. Phát hiện, xác minh và ngăn chặn, phòng, chống gian dối trong hồ sơ thị thực hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc không chính đáng khác;
7. Huấn luyện nhân sự và giám sát để đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ;
8. Giải quyết khiếu nại và xử lý các yêu cầu truy cập, cung cấp, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân của bạn;
9. Giám sát tuân thủ, kiểm toán, và các mục đích quản trị hợp pháp khác;
10. Cho mục đích vận hành hoạt động kinh doanh; Cải thiện, phát triển các hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ, hỗ trợ cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi;
11. Cho các hoạt động thống kê hoặc phân tích dữ liệu liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ được chúng tôi cung cấp, ví dụ như: hỗ trợ chúng tôi hiểu tốt hơn các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, về các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến; phân tích dữ liệu để thiết kế, cải thiện, cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi, hoặc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu trong ngành; nghiên cứu và phân tích thị trường;
12. Cho mục đích tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước ngoài, các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quền tại Việt Nam hoặc nước ngoài, và các mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nào kể trên;
13. Tuân thủ các cam kết hoặc thỏa thuận với các cơ quan có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài;
14. Cho mục đích của các giao dịch chuyển nhượng, chuyển giao, mua bán-sáp nhập tiềm năng, được đề xuất hoặc thực tế của chúng tôi hoặc cho các mục đích liên quan đến việc tổ chức lại doanh nghiệp của chúng tôi;
15. Các mục đích khác không được đề cập ở trên nhưng được quy định rõ trong bất kỳ sản phẩm, dịch vụ cụ thể nào do chúng tôi cung cấp, hoặc được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty có thể thu thập các dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp, bao gồm những dữ liệu sau:
(i) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
(ii) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
(iii) Giới tính;
(iv) Nơi sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
(v) Thông tin về mối quan hệ gia đình và những người khác được chỉ định là người liên quan đến người sử dụng dịch vụ, hoặc được ủy quyền theo một cách thức nào đó hợp pháp; và
(vi) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, địa chỉ thư điện tử;
(vii) Quốc tịch;
(viii) Hình ảnh của cá nhân;
(ix) Tình trạng hôn nhân;
(x) Thông tin liên quan đến (các) hợp đồng dịch vụ của 24HVISA;
(xi) Thông tin về cách thức sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty, các thông tin về sở thích, những mối quan tâm của khách hàng;
(xii) Tình trạng y tế, sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án (không bao gồm thông tin về nhóm máu)
(xiii) Các thông tin khác được yêu cầu, hoặc cần thiết cho, hoặc có liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như: kiến thức đầu tư và khả năng chịu rủi ro của bạn, lịch sử yêu cầu giải quyết quyền lợi có liên quan việc xuất – nhập cảnh, nghề nghiệp, hồ sơ lái xe, hồ sơ về lịch sử di chuyển, thông tin về vi phạm pháp luật (nếu có) v.v.
(xiv) Các dữ liệu cá nhân cơ bản khác theo quy định pháp luật mà chúng tôi đánh giá là cần thiết hoặc phải thu thập theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân vì các mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Cho các mục đích này, chúng tôi sẽ ban hành (các) sửa đổi tương ứng cho Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này và công bố công khai trên các trang thông tin điện tử chính thức (websites) của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác (nếu có).

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn kể từ khi chúng tôi thu thập các dữ liệu này trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời hạn hợp lý và cần thiết theo chính sách lưu trữ dữ liệu của chúng tôi cho các mục đích được quy định tại Mục I của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này.

IV. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỊ THỰC 24H VIETNAM VISA sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:
• Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;
• Các trường hợp cung cấp thông tin cần thiết cho việc bảo vệ cuộc sống, thân thể, hoặc tài sản của Quý khách hàng và khó nhận được sự đồng ý của Quý khách hàng đó;
• Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, liên doanh liên kết hoặc nguyên nhân khác.
• Để tuân thủ pháp luật hoặc (các) thỏa thuận theo hợp đồng, hoặc cho mục đích hoạt động kinh doanh hợp pháp, chúng tôi có thể phải chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài. Khi làm điều này, chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ ở mức độ thích hợp và cần thiết để duy trì tính bảo mật cho những dữ liệu này. Việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài như vậy sẽ được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

V. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỊ THỰC 24H VIETNAM VISA
Địa chỉ: 8A/11D1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:‎ 1900 2044
Email: [email protected]
Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần – Từ 8:30 đến 18:00 (ngoại trừ dịp Lễ, Tết).

VI. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Trừ trường hợp pháp luật hoặc Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân có quy định khác, Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này bất cứ lúc nào và công bố công khai trên các trang thông tin điện tử chính thức (websites) của Công ty hoặc bằng phương thức phù hợp khác (nếu có) mà không cần phải thông báo trước hoặc có sự đồng ý của bạn. Trừ trường hợp có quy định khác về thời gian có hiệu lực, các sửa đổi, bổ sung, đó sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm được Công ty công bố.
Bằng việc tiếp tục tham gia các hợp đồng kinh tế, hoạt động, dịch vụ, chương trình tặng thưởng và ưu đãi của Công ty hoặc sử dụng các trang thông tin điện tử (websites), các ứng dụng, mua sản phẩm, dịch vụ từ Công ty hoặc tiếp tục liên hệ với Công ty hoặc sau khi có các sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân, bạn mặc định đồng ý với các sửa đổi, bổ sung đối với Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân đó.
Chúng tôi khuyến khích và khuyến nghị bạn truy cập các websites của chúng tôi định kỳ và thường xuyên để cập nhật các chính sách mới nhất của chúng tôi về việc bảo mật và xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân.

VII. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty cam kết sẽ quản lý dữ liệu cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và các chính sách bảo mật khác của Công ty.

VIII. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

1. 24HVISA sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để quản lý và bảo vệ hợp thức những thông tin để không cho những thông tin này bị rò rỉ, mất mát hoặc bị làm sai lệch.
2. Quý khách hàng có thể yêu cầu được cấp xác nhận về việc liệu 24HVISA có đang lưu giữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hay không, và xác nhận về việc sử dụng thông tin do Công ty lưu giữ. Nếu một yêu cầu như vậy được thực hiện, 24HVISA sẽ yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ chứng minh nhận dạng cá nhân. Khi Công ty xác định rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn do Công ty lưu giữ cho bạn trong giới hạn và trong khoảng thời gian hợp lý.
3. Khi Quý khách hàng muốn khiếu nại về cách xử lý thông tin cá nhân của 24HVISA, xin vui lòng gửi Khiếu nại trực tiếp đến địa chỉ hoặc thông qua email Công ty.

Công ty TNHH Dịch vụ Thị thực 24H Vietnam Visa

MST: 0401536084

Số GPKD 0401536084 do sở KH và ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 16/04/2013

Số GPKD Lữ hành Quốc tế 79-896/2018 TCDL-GP LHQT

Address

8A/11D1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh