Thẻ Tạm Trú

Khái niệm thẻ tạm trú:

 • Thẻ tạm trú có thể xem là một visa dài hạn do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài được phép cư trú tại VN có thời gian từ 1 năm đến 5 năm và có giá trị thay thế thị thực.
 • Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất, nhập cảnh ở VN trong thời hạn của thẻ tạm trú.

Thẻ tạm trú gồm 4 loại:

 1. Diện có người thân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 2. Diện có người thân là người Việt Nam.
 3. Diện nhà đầu tư.
 4. Diện giấy phép lao động.

Với sự am hiểu vững chắc cùng với kinh nghiệm nhiều năm xử lý hồ sơ cho hằng trăm ngàn khách hàng, 24H VISA luôn lấy uy tín và chất lượng làm đầu. Chúng tôi giải quyết mọi trường hợp người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam thủ tục đơn giản nhất, xin cấp khẩn cấp với chi phí thấp nhất.

Chúng Tôi Luôn Miễn Phí:

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài.
 • Hướng dẫn, chuẩn bị bộ hồ sơ chuẩn xin cấp thẻ tạm trú trong mọi trường hợp.

Gọi ngay HOTLINE: 1900 2044 hoặc đăng ký tư vấn miễn phí tại bên dưới.

Temporary Residence Card

Definition of Temporary Residence Card

 • Temporary Residence Card can be considered as a long-term Visa that be issued by Vietnam’s Immigration Department to foreigners permitting them to reside in Vietnam from about 1 to 5 years and can be considered as a visa replacement.
 • Temporary Residence Card holders are exempted from visa when entering or exiting Vietnam during the validity of their Temporary Residence Card.

4 kinds of Temporary Residence Card.

 • Immediate Relatives of foreigners working in Vietnam.
 • Immediate Relatives of Vietnamese citizens.
 • Investor.
 • Work permit.

With in-depth knowledge as well as many years of experience in processing applications for more than hundreds thousands customers, 24H Visa always puts prestige and quality first. We handle all cases of foreigners applying for Temporary Residence Card in Vietnam with the simplest procedures, urgent applications with the lowest cost.

Our free service includes:

 • Consulting on legal regulations of granting Temporary Residence Card for foreigners.
 • Directions for preparing documents to apply for Temporary Residence Card.

Please contact our HOTLINE: 1900 2044 or sign up for free consultation.

Để lại tin nhắn cho 24h Visa