Du Lịch

Thông tin cá nhân:

 1. 01 ảnh 4×6, nền trắng, chụp không quá 6 tháng.
 2. Tờ khai chi tiết thân nhân.
 3. Bản sao công chứng Giấy khai sinh.
 4. Hộ chiếu gốc còn thời hạn ít nhất 6 tháng, có chữ ký ( trẻ em dưới 18 tuổi bố mẹ ký thay )và bản sao công chứng các trang có thông tin cá nhân và tất cả các trang có đóng mộc hải quan hoặc có dán nhãn visa của bất cứ quốc gia nào).
 5. Bản sao công chứng CMND.
 6. Bản sao công chứng tất cả các trang Hộ khẩu.
 7. Bản sao giấy kết hôn, ly hôn, bản gốc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bằng chứng về công việc:

 1. Nếu là học sinh/sinh viên: Giấy xác nhận của nhà trường, Đơn xin nghỉ học ( lãnh sự quán kiểm tra với trường ).
 2. Nếu là nhân viên:
  • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Hợp đồng lao động ( ghi chi tiết : địa chỉ, số điện thoại, tên liên hệ của cơ quan đang công tác, chức vụ và mức lương ).
  • Bảng lương có đóng mộc treo của công ty ( nếu trả lương trục tiếp ) hoặc sao kê lương ngân hàng ( nếu trả lương qua tài khoản ).
  • Đơn xin nghỉ phép đi Úc.
  • Bảo hiểm xã hội.
 3. Nếu là chủ doanh nghiệp:
  • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Giấy đăng ký kinh doanh.
  • Bản sao công chứng Đăng ký thuế, Tờ khai thuế VAT 3 tháng gần nhất hoặc thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập  doanh nghiệp năm trước.
 4. Về hưu: Quyết định về hưu.

Bằng chứng về tài chính:

 1. Sao kê ngân hàng gần đây ( 3 tháng gần nhất ).
 2. Sao kê thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại.
 3. Bằng chứng chỉ rõ thu nhập từ kinh doanh cho thuê bất động sản, cổ phần hoặc từ các nguồn đầu tư khác.
 4. Bản sao công chứng các chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( ví dụ như nhà đất hoặc đất đai ).
 5. Bản sao xe hơi, hợp đồng mua bán.
 6. Bản sao công chứng giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có).

Trường hợp người xin visa dưới 18 tuổi, cần bổ sung:

 1. Khi bố hoặc mẹ không đi cùng: Bản gốc thư đồng ý cho phép đi Úc do bố/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp không đi cùng ký có xác nhận của chính quyền địa phương (thư ghi rõ tên người đi Úc, tên bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp, người đi cùng).
 2. Bản sao công chứng CMND của bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp.
 3. Nếu trường hợp sang thăm bệnh hoặc thăm người sanh cần có them giấy xác nhận của bác sỹ.

Thăm Thân

Thông tin cá nhân:

 1. 01 ảnh 4×6, nền trắng, chụp không quá 6 tháng.
 2. Bản sao công chứng Giấy khai sinh.
 3. Hộ chiếu gốc còn thời hạn ít nhất 6 tháng, có chữ ký ( trẻ em dưới 18 tuổi bố mẹ ký thay )và bản sao công chứng các trang có thông tin cá nhân và tất cả các trang có đóng mộc hải quan hoặc có dán nhãn visa của bất cứ quốc gia nào).
 4. Bản sao công chứng CMND.
 5. Bản sao công chứng tất cả các trang Hộ khẩu.

Bằng chứng về tình trạng hôn nhân:

Bản sao công chứng một trong các giấy tờ sau:

 1. Giấy xác nhận độc thân ( file đính kèm ).
 2. Giấy đăng ký kết hôn.
 3. Giấy ly hôn.

Bằng chứng về công việc:

 1. Nếu là học sinh/sinh viên: Giấy xác nhận của nhà trường, Đơn xin nghỉ học, Giấy xác nhận bảo trợ tài chính ( file đính kèm ) và CMND của người bảo trợ tài chính.
 2. Nếu là nhân viên:
  • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Hợp đồng lao động ( ghi chi tiết : địa chỉ, số điện thoại, tên liên hệ của cơ quan đang công tác, chức vụ và mức lương.
  • Bảng lương có đóng mộc treo của công ty ( nếu trả lương trục tiếp ) hoặc sao kê lương ngân hàng ( nếu trả lương qua tài khoản ).
  • Đơn xin nghỉ phép đi Úc.
 3. Nếu là chủ doanh nghiệp:
  • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Giấy đăng ký kinh doanh.
  • Bản sao công chứng Đăng ký thuế, Tờ khai thuế VAT 3 tháng gần nhất hoặc thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước.

Bằng chứng về tài chính

 1. Bản sao công chứng giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có).
 2. Hoặc thu nhập từ việc cho thuê bất động sản, từ cổ phiếu hay các khoản đầu tư tạo thu nhập khác (nếu có).
 3. Sao kê ngân hàng 3 tháng gần đây, sao kê thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại (nếu có), (để nâng cao khả năng đạt visa, số dư ngân hàng nên có 100.000.000 VND).

Bằng chứng về mục đích chuyến đi thăm thân nhân, bạn bè:

 1. Thư mời sang thăm Úc ( file đính kèm ).
 2. Bằng chứng về mối quan hệ người mời, trong trường hợp người mời là người thân chứng minh bằng Bản sao công chứng Giấy khai sinh người đó.
 3. Bản sao công chứng Hộ chiếu người mời.

Lưu ý: Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi thì chứng minh công việc và tài chính người mời ( xác nhận công việc, sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng ).

Trường hợp người xin visa dưới 18 tuổi, cần bổ sung:

 1. Khi bố hoặc mẹ không đi cùng: Bản gốc thư đồng ý cho phép đi Úc do bố/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp không đi cùng ký có xác nhận của chính quyền địa phương (thư ghi rõ tên người đi Úc, tên bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp, người đi cùng).
 2. Bản sao công chứng CMND của bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp.
 3. Nếu trường hợp sang thăm bệnh hoặc thăm người sanh cần có thêm giấy xác nhận của bác sỹ.

Công Tác

Thông tin cá nhân:

 1. 01 ảnh 4×6, nền trắng, chụp không quá 6 tháng.
 2. Hộ chiếu gốc và bản sao hộ chiếu.
 3. Tờ khai chi tiết thân nhân.
 4. Bản sao công chứng Giấy khai sinh nếu con đi cùng.
 5. Bản sao công chứng CMND.
 6. Bản sao công chứng tất cả các trang Hộ khẩu.
 7. Bản sao giấy đăng ký kết hôn, ly hôn, chứng tử.

Bằng chứng về công việc:

 1. Nếu là học sinh/sinh viên: Giấy xác nhận của nhà trường, Đơn xin nghỉ học ( lãnh sự quán kiểm tra với trường ).
 2. Nếu là nhân viên:
  • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Hợp đồng lao động ( ghi chi tiết : địa chỉ, số điện thoại, tên liên hệ của cơ quan đang công tác, chức vụ và mức lương ).
  • Bảng lương có đóng mộc treo của công ty ( nếu trả lương trục tiếp ) hoặc sao kê lương ngân hàng ( nếu trả lương qua tài khoản ).
  • Quyết định cử đi công tác Úc bản gốc (nêu rõ lý do chuyến đi, người chi trả cho chuyến đi).
  • Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Giấy đăng ký kinh doanh.
  • Bản sao công chứng Đăng ký thuế, Tờ khai thuế VAT 3 tháng gần nhất hoặc thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước.
  • Sao kê ngân hàng công ty.
 3. Nếu là chủ doanh nghiệp:
  1. Bản sao công chứng hoặc đóng dấu treo công ty Giấy đăng ký kinh doanh.
  2. Bản sao công chứng Đăng ký thuế, Tờ khai thuế VAT 3 tháng gần nhất hoặc thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước
  3. Sao kê ngân hàng công ty
  4. Lịch trình cụ thể

Bằng chứng về tài chính:

 1. Sao kê ngân hàng gần đây ( 3 tháng gần nhất )
 2. Sao kê thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại
 3. Bằng chứng chỉ rõ thu nhập từ kinh doanh cho thuê bất động sản, cổ phần hoặc từ các nguồn đầu tư khác
 4. Bản sao công chứng các chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( ví dụ như nhà đất hoặc đất đai )
 5. Bản sao xe hơi, hợp đồng mua bán

. Bản sao công chứng giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có)

Bằng chứng về mục đích chuyến đi:

 1. Lịch trình chuyến công tác, ghi rõ thông tin liên hệ các bên có liên quan
 2. Bản sao công chứng bằng cấp/chứng chỉ nghề
 3. Thư mời công ty tại Úc (nêu rõ lý do chuyến đi, chi tiết lịch trình công tác)
 4. Chứng minh mối quan hệ làm ăn hai bên: Hợp đồng, chứng từ, thư từ,…

Trường hợp người xin visa dưới 18 tuổi, cần bổ sung:

 1. Khi bố hoặc mẹ không đi cùng: Bản gốc thư đồng ý cho phép đi Úc do bố/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp không đi cùng ký có xác nhận của chính quyền địa phương (thư ghi rõ tên người đi Úc, tên bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp, người đi cùng)
 2. Bản sao công chứng CMND của bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp
 3. Nếu trường hợp sang thăm bệnh hoặc thăm người sanh cần có them giấy xác nhận của bác sỹ

Quá Cảnh

Một số giấy tờ cần chuẩn bị để xin visa quá cảnh:

 • Đơn xin thị thực quá cảnh (24hvisa hỗ trợ bạn điền đơn).
 • 1 tấm ảnh cỡ hộ chiếu chụp không quá 6 tháng.
 • Tờ khai chi tiết về nhân thân (24hvisa cung cấp mẫu).
 • Hộ chiếu đã kí tên.
 • Bản gốc các giấy tờ liên quan đến toàn bộ hành trình.
 • Bản sao chi tiết chuyến đi cho thấy vé đã được xác nhận cho hành trình kế tiếp từ Úc đến nước thứ 3 trong vòng 72 tiếng từ khi đến Úc.
 • Giấy tờ phù hợp (ví dụ: thị thực) để vào nước thứ 3.
 • Nếu là thành viên của thủy thủ đoàn, vui lòng nộp thêm hợp đồng lao động hiện tại và xác nhận của thuyền trưởng.

Bài viết chọn riêng cho bạn


Xin visa đi Úc trong thời điểm hiện tại như thế nào?

Xin visa đi Úc trong thời điểm hiện tại như thế nào?

Thứ Bảy, 29/2/2020 0 797

Xem bài viết
Đối tượng nào có thể xin được Visa Du lịch Úc 3 năm?

Đối tượng nào có thể xin được Visa Du lịch Úc 3 năm?

Thứ Năm, 13/2/2020 0 974

Nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài và phát triển ngành trọng điểm, chính phủ Úc đã ban hành visa du lịch thời hạn lên đến 3 năm.

Xem bài viết
Nhận Visa đi Úc sớm ngay sau khi dịch Covid 19 kết thúc

Nhận Visa đi Úc sớm ngay sau khi dịch Covid 19 kết thúc

Thứ Sáu, 3/1/2020 0 1203

+30.000 khách hàng hài lòng. Liên hệ 24H VISA để được tư vấn miễn phí ngay hôm nay! Xin Visa Úc hãy để chúng tôi lo. Việc của bạn là xách ba lô và đi thôi.

Xem bài viết

Chi nhánh tại
20 tỉnh thành

Tìm chi nhánh
gần tôi nhất

Để lại tin nhắn cho 24h Visa