Du Lịch

Thông tin cá nhân:

 1. 01 hình 4 x 6 (nền trắng không quá 6 tháng).
 2. Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu trước đây.
 3. Bản sao giấy phép cư trú tại Việt Nam, bản sao giấy phép lao động nếu là người nước ngoài (bản sao).
 4. Sổ hộ khẩu (photo tất cả các trang, sao y bản chính).
 5. Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (photo, sao y bảng chính).

Bằng chứng về công việc:

 1. Nếu là học sinh/sinh viên: Thư từ trường, tổ chức giáo dục được in trên mẫu giấy có tiêu đề, biểu tượng của trường – Nội dung cần ghi rõ thời gian khoá học và đồng ý cho nghỉ học của trường.
 2. Nếu là nhân viên:
  • Hợp đồng lao động.
  • Bảng lương 6 tháng gần nhất (bản sao, có đóng dấu treo công ty).
  • Đơn xin phép nghỉ đi du lịch, xác nhận ngày phép, ghi rõ đây là kỳ nghỉ được hưởng lương hay không (in trên mẫu giấy có tiêu đề của công ty, nếu có).
  • Nếu mới chuyển công tác thì nên cung cấp thông tin về công việc cũ và bằng chứng về thu nhập.
 3. Nếu là chủ doanh nghiệp:
  • giấy phép kinh doanh.
  • Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất nếu có (công chứng).
  • Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất.
 4. Về hưu: Bản sao quyết định về hưu, thẻ hưu, sổ hưu.

Bằng chứng về tài chính:

 1. Giấy tờ nhà đất, xe hơi.
 2. Cổ phiếu, cổ phần (photo, sao y bảng chính).
 3. Sổ tiết kiệm hoặc số dư tài khoản tại thời điểm hiện tại từ 100.000.000 vnd … (xác nhận của ngân hàng).

Trường hợp người xin visa dưới 18 tuổi, cần bổ sung:

Nếu trẻ em dưới 18 tuổi không đi chung ba và mẹ cần có giấy đồng ý của ba hoặc mẹ cho đi du lịch có xác nhận chính quyền địa phương.

Thăm Thân

Thông tin cá nhân:

 1. 01 hình 4 x 6 (nền trắng không quá 6 tháng).
 2. Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu trước đây.
 3. Giấy phép cư trú tại Việt Nam, nếu  là người nước ngoài (bản sao).
 4. Sổ hộ khẩu (photo tất cả các trang, sao y bản chính).
 5. Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (photo, sao y bảng chính).

Bằng chứng về thân nhân:

 1. Người mời:
  • Thư mời
  • Bản sao hộ chiếu
  • Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:
  • Xác nhận công việc
  • Sao kê tài sản ngân hàng 6 tháng
 2. Chứng minh việc làm hoặc việc học:
  • Nếu là chủ doanh nghiệp: giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất nếu có (công chứng)
  • Nếu là nhân viên: hợp đồng lao động, bảng lương 6 tháng gần nhất (bản sao, có đóng dấu treo công ty), đơn xin phép nghỉ đi du lịch, xác nhận ngày phép, ghi rõ đây là kỳ nghỉ được hưởng lương hay không (in trên mẫu giấy có tiêu đề của công ty, nếu có). Nếu mới chuyển công tác thì nên cung cấp thông tin về công việc cũ và bằng chứng về thu nhập.
  • Sinh viên: Thư từ trường, tổ chức giáo dục được in trên mẫu giấy có tiêu đề, biểu tượng của trường – Nội dung cần ghi rõ thời gian khoá học và đồng ý cho nghỉ học của trường.

Bằng chứng về tài chính:

 1. Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng.
 2. Sao kê tài khoản ngân hàng cá nhân nếu có.
 3. Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu 100 triệu.
 4. Bản sao xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, nhà đất.

Công Tác

Thông tin cá nhân:

 1. 01 hình 4 x 6 (nền trắng không quá 6 tháng).
 2. Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm các hộ chiếu trước đây.
 3. Giấy phép cư trú tại Việt Nam, nếu  là người nước ngoài (bản sao).
 4. Sổ hộ khẩu (photo tất cả các trang, sao y bản chính).
 5. Giấy đăng kí kết hôn/ly hôn (photo, sao y bảng chính).

Bằng chứng về công việc:

 1. Thư mời của công ty tại Anh, được in trên mẫu giấy có tiêu đề, biểu tượng của công ty xác nhận người nộp đơn sẽ sang làm việc với ai, ở đâu hay được hỗ trợ như thế nào trong chuyến đi.
 2. Những bằng chứng về mối liên hệ công việc từ trước với công ty tại Anh:
  • Bằng chứng về các cuộc họp.
  • Trao đổi công việc qua email.
  • Các hoạt động khác của công ty/ chứng từ, hóa đơn.
 3. Quyết định cử đi công tác tại Việt Nam.
 4. Hợp đồng lao động (Nếu là nhân viên, bản sao có đóng dấu treo công ty).
 5. Bảng lương 3 tháng.
 6. Chủ doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất ((photo, sao y bảng chính).

Bằng chứng về tài chính:

 1. Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng.
 2. Sao kê tài khoản ngân hàng cá nhân nếu có.
 3. Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu 100 triệu.
 4. Bản sao xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, nhà đất.

Bài viết chọn riêng cho bạn


Chi nhánh tại
20 tỉnh thành

Tìm chi nhánh
gần tôi nhất

Để lại tin nhắn cho 24h Visa