Hàn Quốc miễn lệ phí xin visa cho công dân Việt Nam

Thứ Tư, 2/10/2019 0

Du khách là người mang quốc tịch Việt Nam sẽ không phải trả tiền xin visa tới Hàn Quốc cho đến hết năm 2019. Áp dụng bắt đầu từ 1/10/2019.

Xem bài viết →