Dịch vụ gia hạn visa cho người lao động nước ngoài năm 2020

Thứ Hai, 22/6/2020 0

Người lao động nước ngoài đã có visa Việt Nam nhưng sắp hết thời hạn, và muốn tiếp tục ở lại để hoàn tất công việc thì cần làm thủ tục xin gia hạn visa.

Xem bài viết →